Innovativa och klimatsmarta idéer uppstår i The Hive.

Utdrag ur en artikel publicerad i tidningen “Innovativa företag” i SvD 21/12 2021
VINCI Energies är en av de största aktörerna inom områdena infrastruktur, industri, IT och tjänstesektorn. Med visionen och viljan att förändra världen genom digital transformation och energiomställning har de bildat det innovativa projektet The Hive som är ett lysande exempel på hur de uppfyller sin vision.

Genom att jobba uthålligt med digitalisering och innovation ser vi bra möjligheter att göra skillnad på riktigt. Vi vill bidra till att sänka vår koldioxidpåverkan och hitta smarta lösningar för att byta ut gamla fossila energikällor, säger Anders Harling, grundare av The Hive på VINCI Energies.

Anders berättar att VINCI-gruppen har satt som mål att till år 2030 ha sänkt gruppens koldioxidpåverkan med 40% och de ska vara helt klimatneutralt företag år 2050.

– Vi ska göra vårt allra bästa. Om vi, tillsammans med våra 260 00 anställda, kunder och partners tillsammans kan kämpa för att sänka vår koldioxidpåverkan så har vi gjort en del iallafall, menar Anders.

The Hive är ett initiativ som gör det lättare för våra självständiga affärsenheter och varumärken att samarbeta med varandra kring specifika frågor inom miljö, energi och digitalisering. En del av The Hive går ut på att kunna sammanföra en kund med t ex en ingenjör, en IT-tekniker och en elektriker för att kunna ta del av deras idéer och tankar på ett strukturerat sätt.

– Vi har tagit fram en metodik för hur vi kan ta vara på alla resurser i företaget kring temat; hur kan vi vara med och göra världen bättre? Det är den ena delen av The Hive. Den andra delen är att vi har byggt ett innovationscenter i Stockholm som man kan besöka. Det är en utställning av miljösmarta lösningar som vi redan har implementerat i gruppen. Ett projekt som vi och partners driver i Visby är en 4 km elektrisk vägsträcka där man kan ladda sin bil eller lastbil bara genom att köra på motorvägen. Ett annat projekt som kan ses i The Hive är stora laddstolpar som vi har installerat i hamnar. De förhindrar att fartyg är igång med dieselmotorer i ham som annars leder till mycket Co2-utsläpp. I laddstolparna går det att koppla in en stor elkabel och låta båtarna gå på el istället, berättar Anders.

The Hive byggdes under 2020 och hela byggnationen är klimatneutral. Klimatvänliga material som plywood har använts och de har jobbat med hampamattor och 3d-printade installationer från återvunnen plast. VINCI Energies invigde The Hive digitalt den 25 november men på grund av restriktionerna har de hittills haft få besökare. Något de hoppas kommer att ändras när samhället öppnar upp igen.

– Allting är digitalt än så länge men jag längtar efter att få den fysiska upplevelsen för det är en plats där vi vill att inspiration och energi ska flöda! Det här är en plats där målet är att våra anställda, partners, kunder och studenter ska kunna mötas för att inspireras samt både skapa och utveckla idéer.

Anders förklarar att målet med idéworkshops och innovationslabb är att hitta projekt som VINCI Energies direkt kan starta ute hos kunderna. Eller så kanske idéen är tillräckligt bra för att kunna bli ett företag och då finns det även möjligheter för Vinci Energies-gruppen att jobba med interna startups. Det finns fonder som man kan ansöka om för att få motsvarande riskkapital för att starta bolag eller ett affärsområde för att driva idéen och testa den på markaden.

– VINCI Energies har ett stort fokus på innovation och The Hive är också ett bevis på att vi är innovativa och håller på med innovation på ett strukturerat sätt. Vi har en plats, vi har har en process, en färdig digital plattform samt budget och medel för att stötta det här. Just nu finns det tre andra innovationscenter inom VINCI Energies. De finns i Frankfurt, Paris samt i Belo, Brasilien. The Hive i Sverige är det fjärde centret, men är det enda som har fullt fokus på hållbara innovationer, berättar Anders.

När VINCI Energies startade idéen hade de en tävling bland alla anställda om vad projektet skulle heta. De fick in många förslag men det landade i namnet “The Hive, innovations for good”.

– The Hive är en bikupa och bin påminner oss alla om att naturen är väldigt ömtålig. Vi ser att bin för ut på grund av luftföroreningar och vi vet också att bin är experter på att samarbeta för att bygga en bikupa. Man måste samarbeta och det passar bra hur vi tänkte kring detta konceptet att vi ska samarbeta för att hitta nya eller utveckla andra idéer. Det är “innovation for good” och “good” i det här konceptet är “good for the planet” men ckså “good for business”. Jag tror att allt hänger ihop och kan vi göra affärer som är klimatsmarta så blir alla vinnare, avslutar Anders.

Text: Isabelle Ibérer, Wendelin Media

Läs mer om VINCI Energies i Sverige:
vinci-energies.se