04 mars 2022

Smart Vattendelning

UTMANINGEN

Att ta hand om stora vattenanläggningar kan vara en svår uppgift. Svenska företaget Fortum stötte på problem med den dagliga vattenhanteringen i sina anläggningar.
Arbetet innefattade ofta tidskrävande resor till och från anläggningen, begränsade övervakningsmöjligheter och mycket felsökning.

LÖSNINGEN

En molnbaserad och varumärkesoberoende lösning kallad Smart Water Divider, skapad av Actemium. Sensorer placeras på vattenpumparna som sedan mäter, felsöker och rapporterar aktivitet i realtid. Data loggas i en databas som lätt kan nås på vilken ansluten mobil eller stationär enhet som helst.

DEN GODA EFFEKTEN

Det nya övervakningssystemet gav Fortum många fördelar. Förbättringar omfattade: mer tidseffektiv övervakning, ökat förebyggande arbete istället för felhantering och effektivare processkontroll. Felsökning på distans är också mer miljövänligt eftersom det eliminerar fysiska resor.

Axians skapar värde mitt i den digitala transformationen och erbjuder ett omfattande utbud av IT-lösningar och tjänster inom datacenter och molntjänster, cybersäkerhet, telekommunikationsinfrastruktur, företagsnätverk, digitala arbetsytor till IoT.

Det globala varumärket Axians lanserades av VINCI Energies 2015.