Innovations for Good

 

För att driva utvecklingen mot mer klimatsmarta tjänster har vi skapat vår innovationshub, The Hive.
The Hive en fysisk plats i Stockholm där vi visar våra miljöinnovationer.
Men det är även en mobil utställning, en digital idéhub där alla anställdas idéer tas omhand, samt en process för att förvandla idéer till hållbara projekt som kan skapa verklig förändring. Genom arbetet i The Hive är vårt mål att – tillsammans med våra kunder&partners – hitta lösningar som sänker vår gemensamma klimatpåverkan.

Hittills har vi hunnit med ett flertal projekt:
• Digitala workshops för att sänka koldioxid
• Inviga en fysisk innovationsutställning i Stockholm med riktiga cases.
• Utbildning av personal och personaltävling för att hitta ett träffsäkert namn
• Införandet av partnerskap
• Lansering av en digital idéplattform för att ta tillvara på idéer och lösningar som kommer att göra gott för vår planet under de kommande 10 åren.
• Lansering av den mobila utställningen som kommer turnera runt om i Norden.

 

Arbetet för att sänka The Hive's koldioxidavtryck

Sedan starten av The Hive 2020 har det klimatsmarta bygget av utställningen, samt alla besök, “kostat” 22 000 kg Co2. Det här är verkligen inte optimalt, och vi försöker därför på alla sätt arbeta för att få ned vår Co2-påverkan från själva platsen. Vi har även klimatkompenserat genom att i samarbete med Go Climate stötta miljöprojekt i Chile och Brasilien.

“If at first you don’t succeed, try, try again”

För att sänka vår koldioxidpåverkan fram till 2030 är vi övertygade om att vi måste våga testa och prova nya saker. Faktum är att hela detta initiativ handlar om att testa sig fram; testa nya idéer, testa nya vinklar på gamla idéer, testa samarbetsupplägg mellan människor och testa ny teknik. Vi är övertygande om att innovation har en viktig roll att spela för att lösa klimatkrisen.

VINCI Energies vs Unga Innovatörer

Vi stöder den ideella föreningen Unga innovatörer som utvecklar ungdomars kreativitet genom att de får utveckla en tanke; från idé till innovation. Det blir praktiskt och det blir konkret. Ungdomarna stärker sin kreativitet och förmågan att samarbeta och får härigenom en mer modig inställning till problemlösning. De utvecklar sig själva och andra, och bidrar till nya idéer. Något som kommer alla tillgodo.