Redaktör

Webbplatsen www.thehive.vinci-energies.se ägs av VINCI Energies Sweden. Bolagen är registrerade och har sitt huvudkontor i Umeå och Göteborg, Sverige. Kontakta oss

Hosting

Microsoft Ireland Operations Limited
One Microsoft Place,
South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18 D18 P521,
Republic of Ireland

Registrerad i Dublin Trade and Companies Register under nummer 419 423 728.

Development

Tequilarapido
6 Place Garibaldi,
06300 Nice

La Jungle
50 Rue Didier Daurat
34170 Castelnau-Le-Lez

Allmänna villkor för användning

Webbplatsen är ett originalverk som skyddas av immateriella rättigheter. All fullständig eller partiell reproduktion eller representation för andra ändamål på vilket medium som helst utan uttryckligt förhandstillstånd från VINCI Energies är förbjuden och utgör ett intrång i upphovsrätten i den mening som avses i artiklarna L 335-2 och följande i den franska lagen om immateriella rättigheter. Den som gör intrång kan bli civilrättsligt och straffrättsligt ansvarig.

Webbplatsen och alla dess delar, särskilt varumärken, text, illustrationer, logotyper, företagsnamn, produkter och fotografier, tillhör uteslutande VINCI Energies eller dess dotterbolag. Varumärket VINCI Energies och alla kommersiella varumärken som nämns på webbplatsen är registrerade varumärken. Det är därför förbjudet att helt eller delvis återge, reproducera och/eller utnyttja dessa varumärken. Dessutom kan VINCI Energies inte på något sätt hållas ansvarigt för sådan användning.

Informationen på denna webbplats är inte avtalsenlig och kan ändras utan föregående meddelande.

VINCI Energies kan inte hållas ansvarigt för hypertextlänkar på denna webbplats som leder till andra webbplatser eller i allmänhet till andra befintliga internetresurser.

Användningen av denna webbplats är användarens eget ansvar. VINCI Energies ger inga garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, för denna användning.

Personuppgifter

I enlighet med gällande lagstiftning om personuppgifter, särskilt den allmänna dataskyddsförordningen (“GDPR”) och den franska dataskyddslagen nr 78 17 av den 6 januari 1978, är VINCI Energies ansvarig för behandlingen av personuppgifter.

De personuppgifter som kan samlas in är namn, efternamn och e-postadresser för webbplatsens användare.

Denna information samlas in på grundval av de legitima intressen som VINCI Energies har i sin verksamhet.

Webbplatsanvändare har rätt att få tillgång till, korrigera och radera sina personuppgifter. De har också rätt att motsätta sig eller begränsa behandlingen av sina personuppgifter. Webbplatsanvändarna kan när som helst utöva dessa rättigheter genom att använda kontaktformuläret (ämnet för meddelandet ska väljas): GDPR – Visa, ändra eller radera mina personuppgifter) eller genom att skriva till följande adress:

Knipplekullen 11, 417 05, Göteborg
Tel. : +46 (0)31 65 90 00

Slutligen har användarna också rätt till dataportabilitet och rätt att klaga till en tillsynsmyndighet.

Webbplatsanvändare uppmärksammas på att cookies tillfälligt kan installeras på deras enhet (dator, mobil eller surfplatta). De kan acceptera eller vägra dessa kakor. För mer information, se vår policy för cookies.