04 mars 2022

Smarta Byggnader

UTMANINGEN

Fastighetsägare står inför många utmaningar idag. Nödvändiga data- och kontrollfunktioner finns inom olika system och hos olika ägare. Detta gäller särskilt för äldre byggnader, vilket gör förvaltningen kostsam och hållbarhet svårt att erhålla.

LÖSNINGEN

Genom att använda microServiceBus.com blir det möjligt att hantera värme, vatten och elanvändning inom en och samma infrastruktur. Med denna nya lösning kan kunder nu också hantera sina egna energikällor som solpaneler, batterier, el-laddare och fjärrvärme.

DEN GODA EFFEKTEN

Att ha kontroll över alla energirelaterade enheter i en byggnad gör det möjligt att effektivt minska kostnaderna och minimera klimatpåverkan med smarta och hållbara energikällor.

Axians skapar värde mitt i den digitala transformationen och erbjuder ett omfattande utbud av IT-lösningar och tjänster inom datacenter och molntjänster, cybersäkerhet, telekommunikationsinfrastruktur, företagsnätverk, digitala arbetsytor till IoT. Det globala varumärket Axians lanserades av VINCI Energies 2015.