04 mars 2022

Solceller

UTMANINGEN

Byggnader som är beroende av el är beroende av olja, kol och naturgas. Denna typ av el ger skadliga utsläpp som påverkar vår planet. Att vara beroende av elleverantörer gör oss också mottagliga för strömavbrott och ökande energikostnader.

LÖSNINGEN

Emil Lundgren tillhandahåller nu installation av solpaneler för företag som vill bli energioberoende och minska sitt koldioxidavtryck.
Dagens utställning drivs i själva verket av solpaneler installerade av Emil Lundgren.

DEN GODA EFFEKTEN

Solenergi är en 100 % ren och förnybar energikälla. Det skadar inte vårt ozonskikt eller naturresurser. Övergång till solenergi innebär ett större oberoende av strömavbrott och lägre energikostnader.

Emil Lundgren AB är ett av Sveriges ledande elinstallationsföretag. Vi arbetar med alla typer av uppdrag inom el-, tele-, instrument- och automatiseringsområden i Sverige. Våra uppdragsgivare är främst bygg- och fastighetsbolag samt kommuner. Varumärket Emil Lundgren har varit en del av VINCI Energies nätverk sedan 2000.