01 mars 2022

OPS

UTMANINGEN

De flesta fartyg använder fossilt bränsle för att ladda när de ligger i hamn. Detta leder till enorma mängder utsläpp i luften. En global standard och praxis är nödvändig för att minimera miljöpåverkan och för att skapa ett mer hållbart laddningsalternativ.

LÖSNINGEN

Onshore Power Supply minskar buller och föroreningar.
OPS, HVSC, Cold Ironing eller Shore Connection innebär att både fartyg och hamnar är anpassade för att fartyg ska anslutas till det vanliga elnätet via en elektrisk kabel. Avkastning på investeringen (ROI) för detta är ungefär sex månader till ett år.

Om alla fartyg vid kaj stänger av sina hjälpmotorer och ansluter till landansluten el istället skulle miljöpåverkan sjunka dramatiskt i världen. Med hjälp av landström kan fartygets hjälpmotorer stängas av. Både buller och utsläpp av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxid reduceras därigenom avsevärt.

EFFEKTEN

Onshore Power Supply ger fartyg och hamnar alternativet att använda el istället för diesel. Detta minskar utsläppen dramatiskt över hela världen, minskar buller och är mer kostnadseffektiv.

Fördelar:

  • Mindre utsläpp
  • Mindre buller
  • Mindre kostnader
  • Förbättrad arbetsmiljö ombord
  • Flyttbar containerlösning